BALLINA VIDEO URTËSI POROSI HYJNORE CICËRIMA PROFETIKE KËSHILLA
Falënderimi për begati dhe durimi në sprova
Të mëshirëshmit do t`i mëshiroj i Gjithmëshirëshmi
Nuk është prej nesh!
A do që të shtohen begatitë?
Mos u dekurajo, kjo është rrugë e shkatërrimit
Revista El-Muslimun në numrin 240, safer 1410 hixhri, thekson faktin që në botë sot ekzistojnë rreth 200 milion njerëz të depresionuar. Depresioni, dekurajimi dhe pikëllimi dominojnë tek njerëzit në këtë botë. Në këtë nuk ka dallim midis vendeve të perëndimit dhe ...
Mos u dëshpëro ngase çdo e keqe do të kalojë
Mos u dëshpëro dhe bëhu real
/ tijemusliman
/ tijemusliman
/ tijemusliman
/ tijemusliman
/ tijemuslimanint
© Të gjitha të drejtat e rezervuara.
info@tijemusliman.com