BALLINA VIDEO URTËSI POROSI HYJNORE CICËRIMA PROFETIKE KËSHILLA
Nuk ka më durimtar se Allahu!
Si ta shijojmë ëmbëlsinë e Imanit?
Shpenzimi për familje, lëmosha më e mirë
Besimtarët janë si një trup
Mos u dëshpëro dhe kujtoje vazhdimisht Allahun
Që në fillim do të citojmë disa ajete që bëjnë fjalë për vlerën dhe nevojën e të kujtuarit të Allahut, të përmendurit e emrit të Tij, gjegjësisht dhikrit. Allahu i Madhërishëm në Kuran thotë: "Ata që besojnë dhe zemrat e të cilëv ...
Mos u dëshpëro, por kërko shumë falje, ngase Zotit tënd i pëlqen të falë mëkate
Mos u dëshpëro dhe prit dalje dhe shpëtim
/ tijemusliman
/ tijemusliman
/ tijemusliman
/ tijemusliman
/ tijemuslimanint
© Të gjitha të drejtat e rezervuara.
info@tijemusliman.com