BALLINA VIDEO URTËSI POROSI HYJNORE CICËRIMA PROFETIKE KËSHILLA
Veprat apo prejardhja?!
Që të mos i nënvleresoni mirësitë e Allahut
Butësia në familje sjell mbarësi
Përgëzimi i përshpejtuar i besimtarit
Mos u dëshpëro ngase me bamirësitë tua ke siguruar mirënjohje
Dije që shumë njerëz të përmendin në lutjet e tyre dhe të lavdërojnë për shkak të mirësisë që u ke bërë. Falënderimi për mirësi është jetë e re, ngase vepra e mirë është fëmijë që jeton shumë, trashëgim i madh ...
Libri është miku më i mirë
Mos u dëshpëro nëse dikush të harron, zemërohet me ty dhe nuk të ndihmon
/ tijemusliman
/ tijemusliman
/ tijemusliman
/ tijemusliman
/ tijemuslimanint
© Të gjitha të drejtat e rezervuara.
info@tijemusliman.com