BALLINA VIDEO URTËSI POROSI HYJNORE CICËRIMA PROFETIKE KËSHILLA
UrtësiMos u brengos për shkak të këshillës së mirë e të dobishme, por pranoje Mos u dëshpëro ngase dëshpërimi të merr fuqinë dhe ta vdes trupin Mos u dëshpëro kur të godet dhembja por pyet veten Mos u dëshpëro dhe ia shtro vetes këto pyetje për sot, dje dhe nesër Fjalët e dijetarëve dhe porositë nga përvojat e disa njerëzve Mos u dëshpëro ngase me bamirësitë tua ke siguruar mirënjohjeLibri është miku më i mirëMos u dëshpëro nëse dikush të harron, zemërohet me ty dhe nuk të ndihmon Mos u dëshpëro, ngase ke vëllezër dhe miq që të shprehin dashuri dhe besnikëriPërse dëshpërohesh kur ke ilaçin me gjashtë përbërës Mos u dëshpëro dhe lexo këto rregulla bazë për lumturi Mos u dëshpëro për shkak të vështirësive Izolimi, vetmia dhe ndikimi pozitiv te njeriu Mos u identifiko me dikë tjetër! Mos u dëshpëro, gjithnjë ka gjëra të cilat e lehtësojnë vështirësinë Mos u dëshpëro për shkak të furnizimit! Mos u dëshpëro me sjelljet e njerëzve ndaj teje por shikoje reagimin e tyre me KrijuesinMos u dëshpëro, ngase në vështirësitë dhe durimin e vuajtjeve qëndron rruga drejt fitores, lumturisë dhe suksesit Mos u dëshpëro nëse dëgjon fjalë të këqija, ngase lakmia është sëmundje e moçmeMos u dëshpëro, përderisa u bën mirë njerëzve! Mos u dëshpëro dhe ndërgjegjësohu për vlerën e asaj për çka po mërzitesh Mos u dëshpëro dhe mos shiko ç’bëjnë njerëzia Mos u dëshpëro për shkak fjalëve të këqijve dhe të lakmitarëve Mos u dëshpëro për shkak të asaj çka pritet të ndodhëMos u dëshpëro për shkak të numrin të pakët të atyre që japin lëmoshë, ngase ata sjellin shpëtimMos u dëshpëro për ata që e mohojnë bamirësinë dhe diturinë tëndeMos u dëshpëro dhe merr atë që të ka dhënë Allahu Mos u dëshpëro dhe flaki tej brengat Mos u dëshpëro, përderisa u bën mirë njerëzve! Mos u dëshpëro dhe mos e humb shpresën për mëshirën e Allahut Mos u dëshpëro dhe kujtoje vazhdimisht Allahun Mos u dëshpëro, por kërko shumë falje, ngase Zotit tënd i pëlqen të falë mëkate Mos u dëshpëro dhe prit dalje dhe shpëtim Mos u dëshpëro, ngase gjithçka tashmë është caktuar dhe është shkruar Mos u dëshpëro ngase Zoti yt falë mëkate dhe pranon pendime Tejkalo shqetësimet dhe brengat Dëboje mërzinë nga jeta jote Lumturia e shokëve të të Dërguarit (paqja e Allahut qoftë mbi ta) Frenimi i emocioneve Arti i të qenit i lumtur E mira e diturisëBuzëqeshu Pikëllimi me Islam nuk është i lejuar as i preferuarDhe kështu u bëmë popullin më të drejtë Kujto Xhenetin, hapësira e të cilit është sa qiejt dhe Toka Ji i kënaqur me atë çfarë të ka caktuar Allahu, do të jesh njeriu më i pasur Mos u thyej nga gjëra të parëndësishmeNuk janë të gjitha problemet e kësaj bote problemet tuaDurimi është pasuri Thuaj: Udhëtoni nëpër Tokë Namazi, namazi... Merr mësim nga ata që janë në sprovë Prano jetën ashtu siç është Kur përmendet Allahu, zemrat vërtet qetësohen! Merre mjaltin por mos e thyej kosheren Besimi është vetë jeta! Dhuratë nga Allahu Shtëpia le të jetë e gjerë Ai është, i cili i përgjigjet nevojtarit, kur ky i drejtohetKrijo prej limonit pije të ëmbël Po, me të vërtetë, me vuajtjen vjen edhe kënaqësiaPërcaktimi i Zotit Mos u bëj parazit Plotëso kohën e lirë me punë Bamirësia ndaj të tjerëve të bën zemërgjerë Mos prit mirënjohje nga askush Si t’i kundërvihemi kritikës qëllimkeqe? Lere të ardhmen të vijëDita është vetëm e jotjaÇka u bë, u bë Mendo dhe bëhu mirënjohësJeto i lumturO Allah!
Frenimi i emocioneve
Frenimi i emocioneve
Aid el Karni
Emocionet mund të trazohen dhe të bëhen tejet të vrullshme në dy raste: gjatë gëzimit të tepruar dhe gjatë dhembjes apo vuajtjes së tmerrshme.
I Dërguari (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të), në një hadith thotë: "Më janë ndaluar dy klithje të pa frenuara dhe mëkatare: klithja për shkak të ndonjë të mire; dhe klithja për shkak të fatkeqësisë."
Lavdiploti në Kuran na këshillon:
"Që të mos pikëlloheni për atë që u ka kaluar, por edhe të mos gëzoheni tepër me atë që Ai ua ka dhënë. Allahu nuk i do fare grindavecët e mburravecët." 
Pikërisht për këtë arsye i Dërguari (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të), na ka paralajmëruar me fjalët: “Durimi shprehet me goditjen e parë (të fatkeqësisë apo të sprovës)."
Ai që i frenon emocionet me rastin e fatkeqësive të rënda, goditjeve të fatit, por edhe gëzimit të tepruar, meriton të jetë në nivel të durimtarëve dhe të trimave. Njeriu i tillë fiton lumturi të vërtetë dhe prehje si dhe e përjeton ëmbëlsinë e fitores ndaj vetvetes.
Allahu i Madhërishëm, Krijuesi dhe Zoti ynë, njeriun e përshkruan si mburravec dhe indiferentë. Kur e godet ndonjë e keqe, është i brengosur, ndërsa kur është mirë, është i paprekshëm, pos atyre që kryejnë namaz. Ata i përmbahen mesit dhe maturisë edhe në lumturi  e edhe në vuajtje. Kur janë në bollëk, falënderojnë, kur i godet ndonjë sprovë, përmbahen.
Ndjenjat e pakontrolluara, të nxituara dhe të tepruara e rëndojnë njeriun, i shkaktojnë dhembje dhe shqetësim. Kur personi i tillë hidhërohet, ai bëhet i dhunshëm, i zemëruar, armiqësor dhe mizor. Në këto situata mendja humb kontrollin, ndjesinë për drejtësi dhe balancim.
Mirëpo, nëse njeriu i dorëzohet gëzimit të tepruar, vallëzon, këndon, harron veten dhe mbivlerëson aftësitë e tij. Kur i drejtohet dikujt që nuk i pëlqen, harron vetitë e tija të bukura dhe mirësinë. Kur ndonjërin e dashuron, e konsideron të përsosur dhe të përkryer.
Në një transmetim tjetër thuhet: "Kur dikë e do, kjo duhet të jetë në masë, ngase mund të ndodhë që ta urresh. Kur dikë e urren, kjo duhet të jetë në masë sepse mund të ndodh ta duash pastaj."
Ai që i frenon dhe i kontrollon emocionet e veta si dhe arrin ta ruaj gjykimin e tij, di të vendosë balancë midis gjërave dhe ka masë për çdo gjë. Njeriu i tillë e di çka është e vërtet, ka ndjesi për rrugën e drejtë dhe jeton në realitet.
"Ne të Dërguarit Tanë i dërguam me argumente të qarta dhe përmes tyre shpallëm libra dhe peshore, që njerëzit të veprojnë me drejtësi."
Islami ka sjellë shkallë të balancuar dhe harmonike të vlerës, etikës dhe moralit. Kjo fe, gjithashtu bart në vete porosi të barazisë, ligjin Hyjnor dhe porosi të shenjta.
"Dhe kështu prej jush krijuam një popull të drejt të jeni dëshmitarë kundër njerëzve të tjerë dhe që i Dërguari të jetë dëshmitar kundër jush. Dhe Ne e ndryshuam kiblen drejt së cilës je drejtuar më parë vetëm për të dalluar ata që do ta ndjekin të Dërguarin si dhe ata që do të kthehen pas nëpër gjurmët e tyre e për disa kjo ishte vërtetë e vështirë, por jo edhe për ata të cilëve Allahu ua tregoi Rrugën e drejtë. Allahu nuk do të lejojë të dëshmojnë lutjet tuaja. – Ndërsa Allahu është vërtet i butë dhe i mëshirshëm ndaj njerëzve."  
Këtu vëmendje të posaçme meriton ajeti i parë dhe fjalët e Allahut që muslimanët janë "popull i drejtë", gjegjësisht popull mesatar. Kështu në Islam e drejta dhe drejtësia kërkohen si në dispozita, ligje, ashtu edhe në praktikë. Kjo fe është ndërtuar mbi sinqeritet, vërtetësi dhe drejtësi. E vërteta kërkohet në fjalë, kurse e drejta në dispozita, fjalë, vepra, sjellje dhe etikë. Për Zotin tënd të vërtetat dhe të drejtat janë në rend të parë;
"Fjalët e Tij s’mund t’i ndryshojë askush dhe Ai dëgjon gjithçka, si dhe di çdo gjë." 
/ tijemusliman
/ tijemusliman
/ tijemusliman
/ tijemusliman
/ tijemuslimanint
© Të gjitha të drejtat e rezervuara.
info@tijemusliman.com