BALLINA VIDEO URTËSI POROSI HYJNORE CICËRIMA PROFETIKE KËSHILLA
UrtësiMos u dëshpëro dhe bëhu real Kush dëshiron jetë të bukur duhet të stoliset me këto dhjetë cilësi të bukura Na udhëzo në Rrugë të drejtëKërko furnizim, por mos u bëj makut Frytet e mëkatit Mos u dëshpëro, ka ilaç për gjithçka Sillu mirë me njerëzitFrika nga lakmia Recitoni vazhdimisht fjalët: "O Allah, ty të takon madhështia dhe nderi (Ja dhul-Xhelali vel-Ikram)" Mos u dëshpëro, nuk do të vdesësh pa ardhur çasti yt i vdekjesThemelet e lumturisë Shkaqet e lumturisë Mos u dëshpëro ngase e ke njohur Islamin Mos u dëshpëro për shkak të ndonjë të mete fizike, ajo nuk është pengesë në rrugën drejt suksesit Mos u dëshpëro, ti e beson Allahun Mos u dëshpëro, dynjaja nuk ia vlen këtë Mos u dëshpëro për të këqijat ngase nuk e di çka është urtësia dhe fshehtësia e ndodhisë Mos u dëshpëro kur të afrohet vdekja dhe dëgjo këtë tregim Mos u dëshpëro në momentet e fundit të jetës Ec nëpër tokën e gjerë të Allahut Ditët janë mashtruese Mos u dëshpëro nëse ke humbur një organ të trupit, sepse e ke pjesën tjetër të trupit Kënaqësia e largon pikëllimin Mos u dëshpëro, nëse ke mjaft ushqim Mos u dëshpëro, jeta është shumë më e shkurtër se sa pandeh Mos u dëshpëro, Allahu i përgjigjet pabesimtarit, e le më muslimanit dhe besimtarit Besimi është ilaçi më i mirë Mund të ndodhë që në fatkeqësi të ketë ndonjë dobi Mos u dëshpëro nëse nuk je si një person tjetër, nëse nuk je krijuar sipas modelit të tijMos u dëshpëro për shkak të vuajtjes, ngase ajo shpesh ka përfundim të mirë, e as për shkak të sprovës, ngase ajo shpesh është shpërblimMos u dëshpëro nëse ke një kothere bukë, një gllënjkë ujë dhe rroba të vjetruara Mos u çudit nga numri i madh i njerëzve të këqij, por me të mirët, edhe nëse janë të pakëtBota kështu është krijuar Mos u dëshpëro për shkak të sulmeve dhe të britmave kundër teje Mos u dëshpëro për gjëra të parëndësishme ngase kjo botë ka përplot sish Mos u dëshpëro përderisa e beson Allahun Jeta nuk e meriton pikëllimin tonëMos ndalo, mos hezito, por puno, përpiqu dhe mos rri kot Mos u brengos për shkak të këshillës së mirë e të dobishme, por pranoje Mos u dëshpëro ngase dëshpërimi të merr fuqinë dhe ta vdes trupin Mos u dëshpëro kur të godet dhembja por pyet veten Mos u dëshpëro dhe ia shtro vetes këto pyetje për sot, dje dhe nesër Fjalët e dijetarëve dhe porositë nga përvojat e disa njerëzve Mos u dëshpëro ngase me bamirësitë tua ke siguruar mirënjohjeLibri është miku më i mirëMos u dëshpëro nëse dikush të harron, zemërohet me ty dhe nuk të ndihmon Mos u dëshpëro, ngase ke vëllezër dhe miq që të shprehin dashuri dhe besnikëriPërse dëshpërohesh kur ke ilaçin me gjashtë përbërës Mos u dëshpëro dhe lexo këto rregulla bazë për lumturi Mos u dëshpëro për shkak të vështirësive Izolimi, vetmia dhe ndikimi pozitiv te njeriu Mos u identifiko me dikë tjetër! Mos u dëshpëro, gjithnjë ka gjëra të cilat e lehtësojnë vështirësinë Mos u dëshpëro për shkak të furnizimit! Mos u dëshpëro me sjelljet e njerëzve ndaj teje por shikoje reagimin e tyre me KrijuesinMos u dëshpëro, ngase në vështirësitë dhe durimin e vuajtjeve qëndron rruga drejt fitores, lumturisë dhe suksesit Mos u dëshpëro nëse dëgjon fjalë të këqija, ngase lakmia është sëmundje e moçmeMos u dëshpëro, përderisa u bën mirë njerëzve! Mos u dëshpëro dhe ndërgjegjësohu për vlerën e asaj për çka po mërzitesh Mos u dëshpëro dhe mos shiko ç’bëjnë njerëzia Mos u dëshpëro për shkak fjalëve të këqijve dhe të lakmitarëve Mos u dëshpëro për shkak të asaj çka pritet të ndodhëMos u dëshpëro për shkak të numrin të pakët të atyre që japin lëmoshë, ngase ata sjellin shpëtimMos u dëshpëro për ata që e mohojnë bamirësinë dhe diturinë tëndeMos u dëshpëro dhe merr atë që të ka dhënë Allahu Mos u dëshpëro dhe flaki tej brengat Mos u dëshpëro, përderisa u bën mirë njerëzve! Mos u dëshpëro dhe mos e humb shpresën për mëshirën e Allahut Mos u dëshpëro dhe kujtoje vazhdimisht Allahun Mos u dëshpëro, por kërko shumë falje, ngase Zotit tënd i pëlqen të falë mëkate Mos u dëshpëro dhe prit dalje dhe shpëtim Mos u dëshpëro, ngase gjithçka tashmë është caktuar dhe është shkruar Mos u dëshpëro ngase Zoti yt falë mëkate dhe pranon pendime Tejkalo shqetësimet dhe brengat Dëboje mërzinë nga jeta jote Lumturia e shokëve të të Dërguarit (paqja e Allahut qoftë mbi ta) Frenimi i emocioneve Arti i të qenit i lumtur E mira e diturisëBuzëqeshu Pikëllimi me Islam nuk është i lejuar as i preferuarDhe kështu u bëmë popullin më të drejtë Kujto Xhenetin, hapësira e të cilit është sa qiejt dhe Toka Ji i kënaqur me atë çfarë të ka caktuar Allahu, do të jesh njeriu më i pasur Mos u thyej nga gjëra të parëndësishmeNuk janë të gjitha problemet e kësaj bote problemet tuaDurimi është pasuri Thuaj: Udhëtoni nëpër Tokë Namazi, namazi... Merr mësim nga ata që janë në sprovë Prano jetën ashtu siç është Kur përmendet Allahu, zemrat vërtet qetësohen! Merre mjaltin por mos e thyej kosheren Besimi është vetë jeta! Dhuratë nga Allahu Shtëpia le të jetë e gjerë Ai është, i cili i përgjigjet nevojtarit, kur ky i drejtohetKrijo prej limonit pije të ëmbël Po, me të vërtetë, me vuajtjen vjen edhe kënaqësiaPërcaktimi i Zotit Mos u bëj parazit Plotëso kohën e lirë me punë Bamirësia ndaj të tjerëve të bën zemërgjerë Mos prit mirënjohje nga askush Si t’i kundërvihemi kritikës qëllimkeqe? Lere të ardhmen të vijëDita është vetëm e jotjaÇka u bë, u bë Mendo dhe bëhu mirënjohësJeto i lumturO Allah!
Mos u dshpro, nuk do t vdessh pa ardhur asti yt i vdekjes
Mos u dëshpëro, nuk do të vdesësh pa ardhur çasti yt i vdekjes
Aid el Karni
Çdo popull e ka fundin e vet dhe kur të vijë fundi i tij, nuk do të munden as për një moment as ta shtyjnë e as ta shpejtojnë."[1]
Ky ajet ka të bëjë më shumë me frikacakët ngase ata vdesin disa herë para vdekjes së vërtetë. Për këtë arsye, le ta dinë se ekziston një afat i caktuar dhe se vdekjen nuk do të mund ta shtyjnë e as ta shpejtojnë. Këtë nuk ka mundur ta bëjë kurrë asnjë njeri. Nga ana tjetër, ky fakt sjell qetësi dhe prehje për besimtarët e vërtetë.
Fatkeqësia e të gjitha fatkeqësive është të lidhesh me dikë tjetër pos Allahut.
"Vuajtjet e vdekjes vërtet do të arrijnë – kjo është diç prej çka nuk mund të ikësh dot."[2]
Dhehebiu, në vëllimin e 23, ka shkruar biografinë e famshme të dijetarëve, kalifëve, mbretërve, princërve, vezirëve, dinjitarëve, të pasurve dhe poetëve me titull Sijer Alam en-Nubela. Duke lexuar këtë libër mund të kuptojmë dy dobi të rëndësishme:
1.    Secili që është lidhur për diçka tjetër pos Allahut, qofshin para, pasuri, famë, pasardhës ose diçka tjetër, Allahu do ta lerë në këtë. E pastaj, për këtë do të fillojnë vuajtja, vështirësitë dhe telashet e tij.
"Ata do t’i largojnë nga Rruga e drejtë, kurse njerëzit do të pandehin se ndodhen në Rrugë të drejtë."[3]  
Faraoni ishte lidhur për pozitë, Karuni për para, Umeje ibën Halefi për tregti e familje.
"Mua ma lerë atë që e kam bërë përjashtim."[4]
Ebu Xhehli i ishte dorëzuar famës, Ebu Lehebi prejardhjes, Ebu Muslimi sundimit, Mutenebi famës, Haxhaxhi krenarisë dhe mendjelartësisë, kurse Ibën el-Furati pozitave në administratën shtetërore;
2.    Kush i dorëzohet Allahut, lidhet për Të, tek Ai sheh tërë madhështinë dhe duke punuar për Të, ia afrohet Atij, Allahu e bën të njohur, të famshëm dhe të fuqishëm, dhe jo pozita apo prejardhja, paratë, pasuria dhe familja. Mendo vetëm për Bilallin dhe ezanin e tij, Selmanin dhe brengën për ahiret, Suhejbin dhe sakrificës së tij, Ataut dhe diturisë së tij.
"Pastaj Allahu zbriti mbështetjen e Vet mbi të dhe e ndihmoi me ushtrinë të cilën ju nuk mund ta shihnit dhe bëri që fjala ë jobesimtarëve të jetë e poshtmja, ndërsa fjala e Allahut, ajo është e larta. Allahu është i gjithëfuqishëm dhe i urtë."[5]
 
 


[1] Araf, 34.

[2] Kaf, 19.

[3] Zuhruf, 37.

[4] Mudethir, 11.

[5] Teube, 40.

/ tijemusliman
/ tijemusliman
/ tijemusliman
/ tijemusliman
/ tijemuslimanint
© Të gjitha të drejtat e rezervuara.
info@tijemusliman.com