BALLINA VIDEO URTËSI POROSI HYJNORE CICËRIMA PROFETIKE KËSHILLA
UrtësiMos u brengos për shkak të këshillës së mirë e të dobishme, por pranoje Mos u dëshpëro ngase dëshpërimi të merr fuqinë dhe ta vdes trupin Mos u dëshpëro kur të godet dhembja por pyet veten Mos u dëshpëro dhe ia shtro vetes këto pyetje për sot, dje dhe nesër Fjalët e dijetarëve dhe porositë nga përvojat e disa njerëzve Mos u dëshpëro ngase me bamirësitë tua ke siguruar mirënjohjeLibri është miku më i mirëMos u dëshpëro nëse dikush të harron, zemërohet me ty dhe nuk të ndihmon Mos u dëshpëro, ngase ke vëllezër dhe miq që të shprehin dashuri dhe besnikëriPërse dëshpërohesh kur ke ilaçin me gjashtë përbërës Mos u dëshpëro dhe lexo këto rregulla bazë për lumturi Mos u dëshpëro për shkak të vështirësive Izolimi, vetmia dhe ndikimi pozitiv te njeriu Mos u identifiko me dikë tjetër! Mos u dëshpëro, gjithnjë ka gjëra të cilat e lehtësojnë vështirësinë Mos u dëshpëro për shkak të furnizimit! Mos u dëshpëro me sjelljet e njerëzve ndaj teje por shikoje reagimin e tyre me KrijuesinMos u dëshpëro, ngase në vështirësitë dhe durimin e vuajtjeve qëndron rruga drejt fitores, lumturisë dhe suksesit Mos u dëshpëro nëse dëgjon fjalë të këqija, ngase lakmia është sëmundje e moçmeMos u dëshpëro, përderisa u bën mirë njerëzve! Mos u dëshpëro dhe ndërgjegjësohu për vlerën e asaj për çka po mërzitesh Mos u dëshpëro dhe mos shiko ç’bëjnë njerëzia Mos u dëshpëro për shkak fjalëve të këqijve dhe të lakmitarëve Mos u dëshpëro për shkak të asaj çka pritet të ndodhëMos u dëshpëro për shkak të numrin të pakët të atyre që japin lëmoshë, ngase ata sjellin shpëtimMos u dëshpëro për ata që e mohojnë bamirësinë dhe diturinë tëndeMos u dëshpëro dhe merr atë që të ka dhënë Allahu Mos u dëshpëro dhe flaki tej brengat Mos u dëshpëro, përderisa u bën mirë njerëzve! Mos u dëshpëro dhe mos e humb shpresën për mëshirën e Allahut Mos u dëshpëro dhe kujtoje vazhdimisht Allahun Mos u dëshpëro, por kërko shumë falje, ngase Zotit tënd i pëlqen të falë mëkate Mos u dëshpëro dhe prit dalje dhe shpëtim Mos u dëshpëro, ngase gjithçka tashmë është caktuar dhe është shkruar Mos u dëshpëro ngase Zoti yt falë mëkate dhe pranon pendime Tejkalo shqetësimet dhe brengat Dëboje mërzinë nga jeta jote Lumturia e shokëve të të Dërguarit (paqja e Allahut qoftë mbi ta) Frenimi i emocioneve Arti i të qenit i lumtur E mira e diturisëBuzëqeshu Pikëllimi me Islam nuk është i lejuar as i preferuarDhe kështu u bëmë popullin më të drejtë Kujto Xhenetin, hapësira e të cilit është sa qiejt dhe Toka Ji i kënaqur me atë çfarë të ka caktuar Allahu, do të jesh njeriu më i pasur Mos u thyej nga gjëra të parëndësishmeNuk janë të gjitha problemet e kësaj bote problemet tuaDurimi është pasuri Thuaj: Udhëtoni nëpër Tokë Namazi, namazi... Merr mësim nga ata që janë në sprovë Prano jetën ashtu siç është Kur përmendet Allahu, zemrat vërtet qetësohen! Merre mjaltin por mos e thyej kosheren Besimi është vetë jeta! Dhuratë nga Allahu Shtëpia le të jetë e gjerë Ai është, i cili i përgjigjet nevojtarit, kur ky i drejtohetKrijo prej limonit pije të ëmbël Po, me të vërtetë, me vuajtjen vjen edhe kënaqësiaPërcaktimi i Zotit Mos u bëj parazit Plotëso kohën e lirë me punë Bamirësia ndaj të tjerëve të bën zemërgjerë Mos prit mirënjohje nga askush Si t’i kundërvihemi kritikës qëllimkeqe? Lere të ardhmen të vijëDita është vetëm e jotjaÇka u bë, u bë Mendo dhe bëhu mirënjohësJeto i lumturO Allah!
Mos u dshpro dhe ndrgjegjsohu pr vlern e asaj pr ka po mrzitesh
Mos u dëshpëro dhe ndërgjegjësohu për vlerën e asaj për çka po mërzitesh
Aid el Karni
I Dërguari (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të), thotë: “Deklarimin e fjalëve: Subhanallahi vel-hamdu lilahi, ve la ilahe ilallah, vallahu ekber’ e pëlqej më shumë se çdo gjë nën dritën e Diellit.”
Duke folur për njerëzit e pasur, sarajet e tyre madhështore, pallatet, pasurinë dhe pronën, njëri prej pararendësve të denjë ka deklaruar: "Ne hamë si edhe ata, pimë si edhe ata, shikojmë si edhe ata, por nuk do të japim llogari si edhe ata."
 
Natën e parë në varr do të shkojnë në harresë,
krejt pasuritë e Kisras, të gjitha thesaret e pallatet.
 
"E do të ktheheni te Ne një nga një, ashtu siç u krijuam herën e parë, duke i lënë pas të mirat që ua patëm dhuruar. Nuk po i shohim me ju zotat tuaj që i konsideronit të barabartë me Të, janë këputur lidhjet ndërmjet jush dhe nuk i keni afër ata që i konsideronit ndërmjetësues."[1]
Fjalët e besimtarëve gjithnjë janë:
"Kjo është ajo çka na kanë premtuar Allahu dhe i Dërguari i Tij, edhe Allahu e i Dërguari i Tij e kanë thënë të vërtetën, si dhe kjo vetëm sa u forcoi bindjen e devocionin."[2]
Nga ana tjetër, hipokritët deklarojnë:
"Allahu dhe i Dërguari i Tij vetëm na kanë mashtruar kur kanë premtuar!"[3]  
Dije që jeta është krijuar nga idetë. Pikërisht ato ide që i shfrytëzon, që i planifikon dhe që i jeton ndikojnë në jetën tënde dhe të shpijnë ose në lumturi ose në vuajtje.
Njerëzit e urtë kanë thënë: "Nëse je i zbathur, shiko atë që s’ka këmbë. Atëherë do ta falënderosh Allahun e Madhërishëm për të begatinë e këmbëve të shëndosha dhe të plota, që është pasuri e paçmueshme."
Një poet ka deklaruar:
 
Frika në zemrën time nuk do të futet para kohe,
por kur të ndodhë, nuk do t’i dorëzohem pikëllimit asnjë çast.
 


[1] En`am, 94.

[2] Ahzab, 22.

[3] Ahzab, 12.

/ tijemusliman
/ tijemusliman
/ tijemusliman
/ tijemusliman
/ tijemuslimanint
© Të gjitha të drejtat e rezervuara.
info@tijemusliman.com