BALLINA VIDEO URTËSI POROSI HYJNORE CICËRIMA PROFETIKE KËSHILLA
UrtësiMos u brengos për shkak të këshillës së mirë e të dobishme, por pranoje Mos u dëshpëro ngase dëshpërimi të merr fuqinë dhe ta vdes trupin Mos u dëshpëro kur të godet dhembja por pyet veten Mos u dëshpëro dhe ia shtro vetes këto pyetje për sot, dje dhe nesër Fjalët e dijetarëve dhe porositë nga përvojat e disa njerëzve Mos u dëshpëro ngase me bamirësitë tua ke siguruar mirënjohjeLibri është miku më i mirëMos u dëshpëro nëse dikush të harron, zemërohet me ty dhe nuk të ndihmon Mos u dëshpëro, ngase ke vëllezër dhe miq që të shprehin dashuri dhe besnikëriPërse dëshpërohesh kur ke ilaçin me gjashtë përbërës Mos u dëshpëro dhe lexo këto rregulla bazë për lumturi Mos u dëshpëro për shkak të vështirësive Izolimi, vetmia dhe ndikimi pozitiv te njeriu Mos u identifiko me dikë tjetër! Mos u dëshpëro, gjithnjë ka gjëra të cilat e lehtësojnë vështirësinë Mos u dëshpëro për shkak të furnizimit! Mos u dëshpëro me sjelljet e njerëzve ndaj teje por shikoje reagimin e tyre me KrijuesinMos u dëshpëro, ngase në vështirësitë dhe durimin e vuajtjeve qëndron rruga drejt fitores, lumturisë dhe suksesit Mos u dëshpëro nëse dëgjon fjalë të këqija, ngase lakmia është sëmundje e moçmeMos u dëshpëro, përderisa u bën mirë njerëzve! Mos u dëshpëro dhe ndërgjegjësohu për vlerën e asaj për çka po mërzitesh Mos u dëshpëro dhe mos shiko ç’bëjnë njerëzia Mos u dëshpëro për shkak fjalëve të këqijve dhe të lakmitarëve Mos u dëshpëro për shkak të asaj çka pritet të ndodhëMos u dëshpëro për shkak të numrin të pakët të atyre që japin lëmoshë, ngase ata sjellin shpëtimMos u dëshpëro për ata që e mohojnë bamirësinë dhe diturinë tëndeMos u dëshpëro dhe merr atë që të ka dhënë Allahu Mos u dëshpëro dhe flaki tej brengat Mos u dëshpëro, përderisa u bën mirë njerëzve! Mos u dëshpëro dhe mos e humb shpresën për mëshirën e Allahut Mos u dëshpëro dhe kujtoje vazhdimisht Allahun Mos u dëshpëro, por kërko shumë falje, ngase Zotit tënd i pëlqen të falë mëkate Mos u dëshpëro dhe prit dalje dhe shpëtim Mos u dëshpëro, ngase gjithçka tashmë është caktuar dhe është shkruar Mos u dëshpëro ngase Zoti yt falë mëkate dhe pranon pendime Tejkalo shqetësimet dhe brengat Dëboje mërzinë nga jeta jote Lumturia e shokëve të të Dërguarit (paqja e Allahut qoftë mbi ta) Frenimi i emocioneve Arti i të qenit i lumtur E mira e diturisëBuzëqeshu Pikëllimi me Islam nuk është i lejuar as i preferuarDhe kështu u bëmë popullin më të drejtë Kujto Xhenetin, hapësira e të cilit është sa qiejt dhe Toka Ji i kënaqur me atë çfarë të ka caktuar Allahu, do të jesh njeriu më i pasur Mos u thyej nga gjëra të parëndësishmeNuk janë të gjitha problemet e kësaj bote problemet tuaDurimi është pasuri Thuaj: Udhëtoni nëpër Tokë Namazi, namazi... Merr mësim nga ata që janë në sprovë Prano jetën ashtu siç është Kur përmendet Allahu, zemrat vërtet qetësohen! Merre mjaltin por mos e thyej kosheren Besimi është vetë jeta! Dhuratë nga Allahu Shtëpia le të jetë e gjerë Ai është, i cili i përgjigjet nevojtarit, kur ky i drejtohetKrijo prej limonit pije të ëmbël Po, me të vërtetë, me vuajtjen vjen edhe kënaqësiaPërcaktimi i Zotit Mos u bëj parazit Plotëso kohën e lirë me punë Bamirësia ndaj të tjerëve të bën zemërgjerë Mos prit mirënjohje nga askush Si t’i kundërvihemi kritikës qëllimkeqe? Lere të ardhmen të vijëDita është vetëm e jotjaÇka u bë, u bë Mendo dhe bëhu mirënjohësJeto i lumturO Allah!
Po, me t vrtet, me vuajtjen vjen edhe knaqsia
Po, me të vërtetë, me vuajtjen vjen edhe kënaqësia
Aid el Karni
Thotë Allahu i lartësuar "Po, me të vërtetë, me vuajtjen vjen edhe kënaqësia."
O njeri, dije se pas urisë vjen ngopja, pas etjes - uji, pas pagjumësisë - gjumi, pas sëmundjes - shërimi. Ai që është zhdukur do të paraqitet, të humburit do ta gjejnë rrugën, brengat do të kalojnë, kurse errësira do të hiqet.
"Ndërsa Allahu me siguri do të japë, nga ana e Tij, fitore apo diç tjetër."
Përgëzo natën me agim që i paraqitet faqes së maleve dhe që i shtrihet luginave. I përgëzo fatkeqit me dalje të pritur, e cila shfaqet në çast dhe përgëzo të dëshpëruarin me fjalë të bukura dhe falje mëkatesh.
Kur shikon një shkretëtirë e cila shtrihet në pafundësi, dije se pas saj ndodhet ndonjë oazë e gjelbëruar plot freski. Nëse shikon një litar të shtrëngohet shumë, dije se do të këputet. Pas lotit vjen buzëqeshja, pas frikës – siguria dhe pas shqetësimit - qetësia.
Zjarri nuk e ka djegur Ibrahimin (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të), ngase ai ka qenë nën mbrojtjen dhe strehën e Zotit.
"O zjarr, thamë Ne, bëhu i ftohtë dhe shpëtim për Ibrahimin!"
Deti nuk e gëlltiti Musain (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të), sepse ai me sinqeritet kishte deklaruar:
"Zoti im është më mua, Ai do të më tregojë rrugën."
Muhamedi (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të), në shpellë i thotë shokut të tij se Lavdiploti dhe i Madhërishmi është me ne, andaj Ai lëshoi mbi ta qetësinë dhe u dhuroi fitore.
Ata të cilët verbohen me situatën momentale dhe gjendjen e keqe ndjejnë vetëm shqetësim dhe angështi ngase shikimi i tyre nuk arrin larg. Duhet shikuar çka ndodhet prapa murit, çka fshihet prapa tendës.
Prandaj, mos u shqetëso fare ngase është e pamundur që gjithnjë të jesh në një gjendje. Adhurimi më i mirë është pritja e rrugëdaljes. Ditët ndryshojnë njësoj sikur koha. Krijuesi i urtë në çdo çast është duke bërë diç. Pas ngjarjeve të para Ai jep të tjera, andaj pas vuajtjes vjen kënaqësia.
/ tijemusliman
/ tijemusliman
/ tijemusliman
/ tijemusliman
/ tijemuslimanint
© Të gjitha të drejtat e rezervuara.
info@tijemusliman.com