BALLINA VIDEO URTËSI POROSI HYJNORE CICËRIMA PROFETIKE KËSHILLA
UrtësiMos u brengos për shkak të këshillës së mirë e të dobishme, por pranoje Mos u dëshpëro ngase dëshpërimi të merr fuqinë dhe ta vdes trupin Mos u dëshpëro kur të godet dhembja por pyet veten Mos u dëshpëro dhe ia shtro vetes këto pyetje për sot, dje dhe nesër Fjalët e dijetarëve dhe porositë nga përvojat e disa njerëzve Mos u dëshpëro ngase me bamirësitë tua ke siguruar mirënjohjeLibri është miku më i mirëMos u dëshpëro nëse dikush të harron, zemërohet me ty dhe nuk të ndihmon Mos u dëshpëro, ngase ke vëllezër dhe miq që të shprehin dashuri dhe besnikëriPërse dëshpërohesh kur ke ilaçin me gjashtë përbërës Mos u dëshpëro dhe lexo këto rregulla bazë për lumturi Mos u dëshpëro për shkak të vështirësive Izolimi, vetmia dhe ndikimi pozitiv te njeriu Mos u identifiko me dikë tjetër! Mos u dëshpëro, gjithnjë ka gjëra të cilat e lehtësojnë vështirësinë Mos u dëshpëro për shkak të furnizimit! Mos u dëshpëro me sjelljet e njerëzve ndaj teje por shikoje reagimin e tyre me KrijuesinMos u dëshpëro, ngase në vështirësitë dhe durimin e vuajtjeve qëndron rruga drejt fitores, lumturisë dhe suksesit Mos u dëshpëro nëse dëgjon fjalë të këqija, ngase lakmia është sëmundje e moçmeMos u dëshpëro, përderisa u bën mirë njerëzve! Mos u dëshpëro dhe ndërgjegjësohu për vlerën e asaj për çka po mërzitesh Mos u dëshpëro dhe mos shiko ç’bëjnë njerëzia Mos u dëshpëro për shkak fjalëve të këqijve dhe të lakmitarëve Mos u dëshpëro për shkak të asaj çka pritet të ndodhëMos u dëshpëro për shkak të numrin të pakët të atyre që japin lëmoshë, ngase ata sjellin shpëtimMos u dëshpëro për ata që e mohojnë bamirësinë dhe diturinë tëndeMos u dëshpëro dhe merr atë që të ka dhënë Allahu Mos u dëshpëro dhe flaki tej brengat Mos u dëshpëro, përderisa u bën mirë njerëzve! Mos u dëshpëro dhe mos e humb shpresën për mëshirën e Allahut Mos u dëshpëro dhe kujtoje vazhdimisht Allahun Mos u dëshpëro, por kërko shumë falje, ngase Zotit tënd i pëlqen të falë mëkate Mos u dëshpëro dhe prit dalje dhe shpëtim Mos u dëshpëro, ngase gjithçka tashmë është caktuar dhe është shkruar Mos u dëshpëro ngase Zoti yt falë mëkate dhe pranon pendime Tejkalo shqetësimet dhe brengat Dëboje mërzinë nga jeta jote Lumturia e shokëve të të Dërguarit (paqja e Allahut qoftë mbi ta) Frenimi i emocioneve Arti i të qenit i lumtur E mira e diturisëBuzëqeshu Pikëllimi me Islam nuk është i lejuar as i preferuarDhe kështu u bëmë popullin më të drejtë Kujto Xhenetin, hapësira e të cilit është sa qiejt dhe Toka Ji i kënaqur me atë çfarë të ka caktuar Allahu, do të jesh njeriu më i pasur Mos u thyej nga gjëra të parëndësishmeNuk janë të gjitha problemet e kësaj bote problemet tuaDurimi është pasuri Thuaj: Udhëtoni nëpër Tokë Namazi, namazi... Merr mësim nga ata që janë në sprovë Prano jetën ashtu siç është Kur përmendet Allahu, zemrat vërtet qetësohen! Merre mjaltin por mos e thyej kosheren Besimi është vetë jeta! Dhuratë nga Allahu Shtëpia le të jetë e gjerë Ai është, i cili i përgjigjet nevojtarit, kur ky i drejtohetKrijo prej limonit pije të ëmbël Po, me të vërtetë, me vuajtjen vjen edhe kënaqësiaPërcaktimi i Zotit Mos u bëj parazit Plotëso kohën e lirë me punë Bamirësia ndaj të tjerëve të bën zemërgjerë Mos prit mirënjohje nga askush Si t’i kundërvihemi kritikës qëllimkeqe? Lere të ardhmen të vijëDita është vetëm e jotjaÇka u bë, u bë Mendo dhe bëhu mirënjohësJeto i lumturO Allah!
Mos u dshpro, por krko shum falje, ngase Zotit tnd i plqen t fal mkate
Mos u dëshpëro, por kërko shumë falje, ngase Zotit tënd i pëlqen të falë mëkate
Aid el Karni
Nuhu (paqja dhe lavdërimi i Allahut qoftë mbi të) kishte deklaruar: "Kërkoni falje nga Zoti juaj ngase Ai, vërtet, falë shumë; Ai do t’u dërgojë shi me begati dhe do t’u ndihmojë me prona dhe fëmijë, si dhe do t’u japë kopshte, edhe lumenj do t’u ofrojë."[1]
Kjo është nxitja më e mirë dhe këshillë për njerëzit që të kërkojnë sa më shumë falje nga Allahu. Vetëm në këtë mënyrë do të ndjejmë qetësi në shpirt, duke shpresuar dalje nga çdo situatë. Do të shtohet furnizimi ynë dhe fitimi hallall. Ai që bën shumë istigfarë do të ketë familje dhe pasardhës të hairit, si dhe të gjitha të mirat.
"Ky është Libri, ajetet e cilit radhiten me kujdes dhe shpallen kohë pas kohe, nga i Urti dhe i Gjithëdijshmi, që vetëm Allahut t’i përuleni – unë vij prej Tij, të paralajmëroj dhe të tregoj lajme të gëzuara – që nga Zoti juaj të kërkoni falje dhe të pendoheni, ndërsa Ai do të bëjë që të jetoni mirë deri në çastin e vdekjes dhe çdo të ndershmi do t’i japë shpërblim të merituar."[2]  
Në një hadith i Dërguari (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të), thotë: “Ai që kërkon shumë falje nga Allahu do të gjejë shpëtim nga çdo vështirësi dhe shpëtim nga çdo e keqe.”
Duhet deklaruar istigfarin më të bukur, ndërsa atë e ka shënuar Buhariu në përmbledhjen e tij:
"Allahume ente rabi, la ilahe ila ente, halekteni ve ena abduke, ve ene ala ahdike ve va`dike ma isteta`tu, eudhu bike min sherri ma sa`natu, ebu`u leke bi ni`metike aleje, ve ebu`u bi dhenbi fagfir li, fe inehu la jagfiru dhunube ila ente."
“Allahu im, Ti je Zoti im, nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Teje. Më krijove dhe unë jam robi Yt, andaj unë, sa është e mundur, i përmbahem marrëveshjes dhe premtimit Tënd. Tek Ti mbështetje kërkoj nga prapësia e asaj që kam bërë. I pranoj begatitë Tua ndaj meje dhe i pranoj mëkatet e mia. Andaj, më mëshiro. Vetëm Ti mund të mi falësh mëkatet.”


[1] Nuh, 10-12.

[2] Hud, 1-3.

/ tijemusliman
/ tijemusliman
/ tijemusliman
/ tijemusliman
/ tijemuslimanint
© Të gjitha të drejtat e rezervuara.
info@tijemusliman.com