BALLINA VIDEO URTËSI POROSI HYJNORE CICËRIMA PROFETIKE KËSHILLA
UrtësiMos u brengos për shkak të këshillës së mirë e të dobishme, por pranoje Mos u dëshpëro ngase dëshpërimi të merr fuqinë dhe ta vdes trupin Mos u dëshpëro kur të godet dhembja por pyet veten Mos u dëshpëro dhe ia shtro vetes këto pyetje për sot, dje dhe nesër Fjalët e dijetarëve dhe porositë nga përvojat e disa njerëzve Mos u dëshpëro ngase me bamirësitë tua ke siguruar mirënjohjeLibri është miku më i mirëMos u dëshpëro nëse dikush të harron, zemërohet me ty dhe nuk të ndihmon Mos u dëshpëro, ngase ke vëllezër dhe miq që të shprehin dashuri dhe besnikëriPërse dëshpërohesh kur ke ilaçin me gjashtë përbërës Mos u dëshpëro dhe lexo këto rregulla bazë për lumturi Mos u dëshpëro për shkak të vështirësive Izolimi, vetmia dhe ndikimi pozitiv te njeriu Mos u identifiko me dikë tjetër! Mos u dëshpëro, gjithnjë ka gjëra të cilat e lehtësojnë vështirësinë Mos u dëshpëro për shkak të furnizimit! Mos u dëshpëro me sjelljet e njerëzve ndaj teje por shikoje reagimin e tyre me KrijuesinMos u dëshpëro, ngase në vështirësitë dhe durimin e vuajtjeve qëndron rruga drejt fitores, lumturisë dhe suksesit Mos u dëshpëro nëse dëgjon fjalë të këqija, ngase lakmia është sëmundje e moçmeMos u dëshpëro, përderisa u bën mirë njerëzve! Mos u dëshpëro dhe ndërgjegjësohu për vlerën e asaj për çka po mërzitesh Mos u dëshpëro dhe mos shiko ç’bëjnë njerëzia Mos u dëshpëro për shkak fjalëve të këqijve dhe të lakmitarëve Mos u dëshpëro për shkak të asaj çka pritet të ndodhëMos u dëshpëro për shkak të numrin të pakët të atyre që japin lëmoshë, ngase ata sjellin shpëtimMos u dëshpëro për ata që e mohojnë bamirësinë dhe diturinë tëndeMos u dëshpëro dhe merr atë që të ka dhënë Allahu Mos u dëshpëro dhe flaki tej brengat Mos u dëshpëro, përderisa u bën mirë njerëzve! Mos u dëshpëro dhe mos e humb shpresën për mëshirën e Allahut Mos u dëshpëro dhe kujtoje vazhdimisht Allahun Mos u dëshpëro, por kërko shumë falje, ngase Zotit tënd i pëlqen të falë mëkate Mos u dëshpëro dhe prit dalje dhe shpëtim Mos u dëshpëro, ngase gjithçka tashmë është caktuar dhe është shkruar Mos u dëshpëro ngase Zoti yt falë mëkate dhe pranon pendime Tejkalo shqetësimet dhe brengat Dëboje mërzinë nga jeta jote Lumturia e shokëve të të Dërguarit (paqja e Allahut qoftë mbi ta) Frenimi i emocioneve Arti i të qenit i lumtur E mira e diturisëBuzëqeshu Pikëllimi me Islam nuk është i lejuar as i preferuarDhe kështu u bëmë popullin më të drejtë Kujto Xhenetin, hapësira e të cilit është sa qiejt dhe Toka Ji i kënaqur me atë çfarë të ka caktuar Allahu, do të jesh njeriu më i pasur Mos u thyej nga gjëra të parëndësishmeNuk janë të gjitha problemet e kësaj bote problemet tuaDurimi është pasuri Thuaj: Udhëtoni nëpër Tokë Namazi, namazi... Merr mësim nga ata që janë në sprovë Prano jetën ashtu siç është Kur përmendet Allahu, zemrat vërtet qetësohen! Merre mjaltin por mos e thyej kosheren Besimi është vetë jeta! Dhuratë nga Allahu Shtëpia le të jetë e gjerë Ai është, i cili i përgjigjet nevojtarit, kur ky i drejtohetKrijo prej limonit pije të ëmbël Po, me të vërtetë, me vuajtjen vjen edhe kënaqësiaPërcaktimi i Zotit Mos u bëj parazit Plotëso kohën e lirë me punë Bamirësia ndaj të tjerëve të bën zemërgjerë Mos prit mirënjohje nga askush Si t’i kundërvihemi kritikës qëllimkeqe? Lere të ardhmen të vijëDita është vetëm e jotjaÇka u bë, u bë Mendo dhe bëhu mirënjohësJeto i lumturO Allah!
Prcaktimi i Zotit
Përcaktimi i Zotit
Aid el Karni
"Nuk ka e keqe që e godet Tokën dhe juve, e cila, para se ta lëshojmë, nuk është shkruar në Libër, - kjo për Allahun është vërtet e lehtë."
"Penat janë tharë, Libri është mbyllur, gjërat janë përcaktuar dhe fatet janë shkruar. Thuaj: Do të ndodhë vetëm ajo që e ka caktuar Allahu, Ai është Zoti ynë."
Ajo që të ka ndodhur nuk ka mundur të të anashkalojë, kurse ajo që të ka anashkaluar nuk ka mundur të të ndodhë. Nëse kjo bindje ngulitet në shpirtin dhe në ndjenjat tuaja, sprovën do ta përjetosh si dhuratë, vuajtjen si mirësi dhe të gjitha ngjarjet si shenja të dashurisë së Allahut, "ngase atë që Allahu i lartësuar e do, Ai ka për ta sprovuar."
Në këtë rast nuk do të shqetësohesh për shkak të sëmundjes, vdekjes së shpejtë, problemeve me para ose humbjes së shtëpisë. Kështu e ka përcaktuar Krijuesi, ky është fati i shkruar. Kjo është zgjedhja e Allahut me të cilën ti ke fituar shpërblim dhe me cilën të janë shlyer mëkatet. Le të jenë të lumtur ata që goditen nga vuajtjet, andaj ata përmbahen dhe janë të kënaqur me përcaktimin e Atij, i Cili jep dhe merr.
"Ai nuk do të pyetet për atë që bën, por ata do të pyeten."
Përderisa të mos e besosh përcaktimin e Zotit - kadanë dhe kaderin, nervat tua nuk do të qetësohen, shpirti yt nuk do te prehet, e as mëdyshjet nuk do ta braktisin zemrën. Penat tashmë e kanë shkruar atë që do të ndodhë, andaj mos e trazo shpirtin. Mos pandeh se pikërisht ti ke mundur të bësh diçka që të mos rrëzohet muri, të mos derdhet uji, të mos fryjë era dhe të mos thyhet xhami. Sado që e dëshirojmë këtë, kjo nuk është e saktë. Ajo që është caktuar do të ndodhë dhe e shkruara do të realizohet.
"Andaj kush të dojë – të besojë, e kush të dojë – të mos besojë!"
Dorëzohu fatit para se të shkelë ushtria e zemërimit, e kujës dhe e qortimit. Pranoje përcaktimin e Zotit - kadanë dhe kaderin para se të vërshojë llumi i pendimit. Prandaj, bëhu i qetë kur të ndërmarrësh dhe të kryesh diç, ndërsa ndodhë ajo nga se ke pasur frikë, ngase ajo është dashur të ndodhë.
Kurrë mos thuaj: "Sikur të kisha bërë kështu apo ashtu, do të ishte ndryshe. Por deklaro: Ka ndodhur ajo që e ka përcaktuar Allahu."
/ tijemusliman
/ tijemusliman
/ tijemusliman
/ tijemusliman
/ tijemuslimanint
© Të gjitha të drejtat e rezervuara.
info@tijemusliman.com